Nghị quyết 45/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/2005/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020

Nghị quyết 45/2005/NQ-HĐND Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Cần Thơ đến 2010 định hướng 2020 đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2005/NQ-HĐND Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Cần Thơ đến 2010 định hướng 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 45/2005/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Sau khi nghe UBND thành phố thông qua Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 06/12/2005 V/v đề nghị thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020, Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhất trí thông qua Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 06/12/2005 của UBND thành phố Cần Thơ V/v đề nghị thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020, với các nội dung chủ yếu sau :

I. Hiện trạng đất tự nhiên của thành phố Cần Thơ (năm 2005) :

Tổng diện tích đất tự nhiên : 140.096,38 ha. Trong đó :

1. Đất nông nghiệp : 115.675,69ha, chiếm 82,57% so với diện tích tự nhiên, trong đó :

- Đất sản xuất nông nghiệp :114.350,49 ha.

+ Đất trồng cây hằng năm :94.707,33 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 19.643,16 ha.

- Đất lâm nghiệp : 227,28 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản : 1.097,81 ha.

- Đất nông nghiệp khác : 0,11 ha.

2. Đất phi nông nghiệp : 24.099,76ha, chiếm 17,20% so với diện tích tự nhiên, trong đó :

- Đất ở :5.959,57 ha.

+ Đất ở tại nông thôn : 2.921,97 ha.

+ Đất ở tại đô thị : 3.037,60 ha.

- Đất chuyên dùng : 10.331,92 ha.

(bao gồm: đất trụ sở cơ quan, đất an ninh quốc phòng, đất thương mại sản xuất kinh doanh, đất công nghiệp, đất giao thông, thủy lợi, đất văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục

thể thao, đất di tích lịch sử...).

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng : 201,70 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa : 354,68 ha.

- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng : 7.029,95 ha.

- Đất phi nông nghiệp khác : 221,92 ha.

3. Đất chưa sử dụng : 320,94ha, chiếm 0,22% so với diện tích tự nhiên, chủ yếu tập trung ở Nông trường Sông Hậu, Cờ Đỏ và đất bãi bồi Sông Hậu.

II. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng sử dụng đến năm 2020.

Tổng diện tích đất tự nhiên: 140.096,38 ha. Trong đó :

1. Đất nông nghiệp : 110.731,52ha, chiếm 79,04% so với diện tích tự nhiên, giảm 4.944,17ha so với năm 2005, cụ thể diện tích từng loại đất chính, quy hoạch đến năm 2010 như sau :

- Đất sản xuất nông nghiệp :109.224,26 ha.

+ Đất trồng cây hằng năm :84.871,37 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm :24.352,89 ha.

- Đất lâm nghiệp:232,18 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản:1.274,97 ha.

- Đất nông nghiệp khác:  0,11 ha.

2. Đất phi nông nghiệp : 29.095,97ha, chiếm 20,77% so với diện tích tự nhiên, tăng 4.996,21ha so với năm 2005, cụ thể diện tích từng loại đất chính, quy hoạch đến năm 2010 như sau:

- Đất ở : 6.155,26 ha.

+ Đất ở tại nông thôn :2.901,03 ha.

+ Đất ở tại đô thị : 3.254,23 ha.

- Đất chuyên dùng : 15.042,23 ha.

+ Đất trụ sở cơ quan, công trình SN : 429,63 ha.

+ Đất an ninh quốc phòng: 812,29 ha.

+ Đất sản xuất KD phi nông nghiệp : 3.519,32 ha (bao gồm : đất khu công nghiệp, đất cơ sở SX-KD Vật liệu xây dựng ...).

+ Đất mục đích công cộng : 10.280.99 ha (bao gồm : đất giao thông, đất thủy lợi, đất cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, đất xử lý chất thải, đất thể dục-thể thao, đất di tích lịch sử,... ).

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng : 201,70 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa :485,68 ha.

- Đất sông và mặt nước chuyên dùng :6.941,82 ha.

- Đất phi nông nghiệp khác: 269,28 ha.

3. Đất chưa sử dụng : 268,89ha, chiếm 0,19% so với diện tích tự nhiên, giảm 52,05ha so với năm 2005.

III. Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 :

Tổng diện tích đất tự nhiên : 140.096,38 ha. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch như sau :

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao UBND thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm :

- Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cần Thơ theo ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, trình Chính phủ xét duyệt theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2005, có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2005
Ngày hiệu lực01/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 45/2005/NQ-HĐND Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Cần Thơ đến 2010 định hướng 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2005/NQ-HĐND Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Cần Thơ đến 2010 định hướng 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Phước
        Ngày ban hành22/12/2005
        Ngày hiệu lực01/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 45/2005/NQ-HĐND Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Cần Thơ đến 2010 định hướng 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2005/NQ-HĐND Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Cần Thơ đến 2010 định hướng 2020