Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non và phổ thông Hà Tĩnh 2025 và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2012/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 115/2009/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên; định mức hợp đồng lao động và hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm kế toán, y tế tại trường mầm non công lập, dân lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 469/TTr- UBND ngày 23/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Mục II, Điều 1, Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 16 như sau:

1. Điều chỉnh đối tượng hưởng: Nhân viên y tế, kế toán đang hợp đồng lao động tại các Trường Mầm non bán công, dân lập, công lập.

2. Mức hưởng: Nhân viên y tế, kế toán đang hợp đồng lao động tại các Trường Mầm non bán công, dân lập, công lập được hỗ trợ kinh phí tương đương với mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm và được hỗ trợ các khoản đóng góp theo tỷ lệ quy định so với mức lương tối thiểu hiện hành.

3. Nguồn hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 80%; Ngân sách cấp huyện 10%, Ngân sách xã và các nguồn huy động khác 10%.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2018
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu46/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thanh Bình
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực30/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2018
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh