Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND về chủ trương lập “Đề án đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010

Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND đào tạo nghề lao động ngoại thành chiến sĩ xuất ngũ Cần Thơ 2006-2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND đào tạo nghề lao động ngoại thành chiến sĩ xuất ngũ Cần Thơ 2006-2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47 /2005/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG LẬP “ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NGOẠI THÀNH VÀ CHIẾN SĨ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG XUẤT NGŨ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

Theo tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 06/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc xin chủ trương lập “Đề án đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 –2010”;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân và ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chủ trương lập “Đề án đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 -2010”, với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tên Đề án: Đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ.

- Thời gian thực hiện: 05 năm, từ năm 2006 - 2010.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu Quốc gia, huy động thêm nguồn vốn tự có của các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp và đóng góp một phần học phí của người học…

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo ngành chức năng xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khoá VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/12/2005. Có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2005
Ngày hiệu lực01/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND đào tạo nghề lao động ngoại thành chiến sĩ xuất ngũ Cần Thơ 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND đào tạo nghề lao động ngoại thành chiến sĩ xuất ngũ Cần Thơ 2006-2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Phước
        Ngày ban hành22/12/2005
        Ngày hiệu lực01/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND đào tạo nghề lao động ngoại thành chiến sĩ xuất ngũ Cần Thơ 2006-2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND đào tạo nghề lao động ngoại thành chiến sĩ xuất ngũ Cần Thơ 2006-2010