Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013 tỉnh Nghệ An

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức 2013 Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức 2013 Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2012/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4021/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với UBND tỉnh về dự kiến tổng biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, huyện, thành phố, thị xã năm 2013 là 3.773 người.

Giao UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do HĐND tỉnh quyết định năm 2013 là 58.549 người; ngoài ra có 642 người do đơn vị tự trang trải kinh phí, quỹ lương.

Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

KẾ HOẠCH

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày    /6/2012 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

ĐƠN VỊ

BIÊN CHẾ NĂM 2012

SỐ CC,VC HIỆN CÓ

BIÊN CHẾ NĂM 2013

GHI CHÚ

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (Thẩm quyền TW quyết định)

3773

3472

3773

 

 

1

Các Sở, Ban, ngành :

1978

1864

1983

 

 

2

Các cơ quan cấp huyện :

1715

1608

1712

 

 

3

Biên chế dự phòng (khối HC)

80

 

78

 

 

II

BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP (Thuộc thẩm quyền tỉnh QĐ)

58176

56072

58549

 

 

1

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐT

48091

47125

48223

 

 

2

Sự nghiệp Y tế

6759

5972

7037

 

 

3

Sự nghiệp VH-TT và Du lịch

978

973

977

 

 

4

Sự nghiệp khác :

2058

2002

2090

 

 

5

Biên chế dự phòng (khối SN)

290

 

222

 

 

 

TỔNG CỘNG

61949

59544

62322

Ngoài ra có 642 biên chế đơn vị TTT quỹ lương của ngành NN-PTNT do chuyển đổi loại hình tổ chức

 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu50/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức 2013 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức 2013 Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu50/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành13/07/2012
        Ngày hiệu lực23/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức 2013 Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức 2013 Nghệ An