Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND17

Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND17 về bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương do Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND17 tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 85/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND17 tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2012/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

V/V BỔ SUNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh về bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xen kẽ giữa các khu dân cư, cụ thể:

1. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xen kẽ giữa các khu dân cư được phân chia về ngân sách cấp tỉnh 100% và được phân bổ như sau:

1.1. Phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng của chính dự án (bao gồm cả tiền đền bù giải phóng mặt bằng);

1.2. Trích 30% lập Quỹ phát triển đất sau khi trừ tiền đầu tư xây dựng hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng và các chi phí liên quan khác;

1.3. Phần còn lại bổ sung vốn chi đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, công trình công cộng tại các xã, phường, thị trấn nơi có diện tích đất xen kẽ giữa các khu dân cư thực hiện đấu giá.

2. Tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xen kẽ giữa các khu dân cư được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 (áp dụng cho cả thời kỳ ổn định ngân sách).

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 23/7/2012.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2012/NQ-HĐND17

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu52/2012/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2012/NQ-HĐND17

Lược đồ Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND17 tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND17 tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu52/2012/NQ-HĐND17
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Sỹ
        Ngày ban hành13/07/2012
        Ngày hiệu lực23/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND17 tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND17 tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách Bắc Ninh