Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp biển số nhà tại Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 97/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết lĩnh vực phí lệ phí Hội đồng nhân dân Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp biển số nhà tại Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2012/NQ-HĐND

ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 97/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9199/TTr-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh về quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các địa biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Tờ trình số 9199/TTr-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh, với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà (bao gồm: Nhà mặt đường, phố, nhà trong ngõ, nhà trong hẻm, căn hộ chung cư) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mức thu lệ phí cấp biển số nhà áp dụng đối với chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu nhà; trường hợp không xác định được chủ sở hữu nhà thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đơn vị tổ chức thu lệ phí

Đơn vị tổ chức thu lệ phí là Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Mức thu lệ phí

a) Đồng tiền thu lệ phí: Việt Nam đồng (VNĐ).

b) Mức thu lệ phí:

- Cấp mới biển số nhà: 28.500 đồng/01 biển số.

- Cấp lại biển số nhà: 20.000 đồng/01 biển số.

4. Mức trích lệ phí:

Trên cơ sở mức trích 90% để lại được HĐND tỉnh thông qua, căn cứ Điểm a, Khoản 2, Phần IV, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 22, Điều 23, Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai thì UBND cấp xã là đơn vị được ủy quyền thu lệ phí. Theo đó, mức trích 90% được xem như là 100% sẽ phân bổ như sau:

- 05% mức trích được để lại cho UBND cấp xã trực tiếp thu lệ phí;

- 95% mức trích được để lại cho các Phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện để chi cho công tác cấp biển số nhà.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh khóa VII về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp Giấy phép xây dựng; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06/12/2012./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu55/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực16/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp biển số nhà tại Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp biển số nhà tại Đồng Nai
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu55/2012/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýTrần Văn Tư
     Ngày ban hành06/12/2012
     Ngày hiệu lực16/12/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2017
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp biển số nhà tại Đồng Nai

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp biển số nhà tại Đồng Nai