Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2012/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
 KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8793/TTr-UBND ngày 07/12/2012;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011 của tỉnh Nghệ An như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà n­ước:

29.346.576.414.639 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa ph­ương:

28.629.153.228.728 đồng

a) Thu ngân sách tỉnh

16.771.549.119.775 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương

8.720.574.105.684 đồng

b) Thu ngân sách huyện:

9.211.943.846.589 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.100.932.855.619 đồng

c) Thu ngân sách xã:

2.645.660.262.364 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.857.415.157.040 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa ph­ương:

27.766.656.191.670 đồng

a) Ngân sách tỉnh:

16.768.329.708.230 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp d­ưới

7.100.932.855.619 đồng

b) Ngân sách huyện:

8.653.022.993.404 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dư­ới

1.857.415.157.040 đồng

c) Ngân sách xã:

2.345.303.490.036 đồng

4. Kết dư­ ngân sách địa phư­ơng:

862.497.037.058 đồng

a) Kết d­ư ngân sách tỉnh:

 3.219.411.545 đồng

b) Kết d­ư ngân sách huyện:

 558.920.853.185 đồng

c) Kết d­ư ngân sách xã:

300.356.772.328 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu58/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu58/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành13/12/2012
        Ngày hiệu lực23/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách Nghệ An