Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XIV - kỳ họp thứ 7 ban hành

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND mức thu phí và lệ phí đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND mức thu phí và lệ phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2006/NQ- HĐND

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐND các cấp;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002, pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về ban hành mức thu phí, lệ phí.

(Có danh mục, mức thu phí, lệ phí, tỷ lệ % để lại cho đơn vị thu kèm theo)

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện cần điều chỉnh hoặc bổ sung các loại phí, lệ phí mới thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành và báo cáo HĐND vào kỳ họp gần nhất. Những loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định ban hành trước Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV kỳ họp thứ 7 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ; để b/c
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Huyện uỷ,TT HĐND, UBND huyện, TP;
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2006
Ngày hiệu lực24/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND mức thu phí và lệ phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND mức thu phí và lệ phí
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu70/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýBùi Tiến Dũng
        Ngày ban hành14/12/2006
        Ngày hiệu lực24/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND mức thu phí và lệ phí

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND mức thu phí và lệ phí