Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá; phí vệ sinh; phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do tỉnh Hà Giang ban hành

Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND thu quản lý đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/NQ-HĐND công bố Nghị quyết phí và lệ phí hết hiệu lực tỉnh Hà Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND thu quản lý


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2013/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2007/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2007 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ; PHÍ VỆ SINH; PHÍ THƯ VIỆN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy định tại khoản 3, mục IV, điều 1 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh mức thu Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Khoản 3, Mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh “về việc quy định về thu, quản lý và sử dụng Phí đấu giá, Phí vệ sinh, Phí thư viện và Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp”, như sau:

a. Cấp mới: 2.000.000 đồng/lần thẩm định;

b. Cấp lại: 1.000.000 đồng/lần thẩm định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại diện HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVI, Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Công thương; Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh HG;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- TTTT - VP Đ.ĐBQH-HĐND tỉnh;CVVP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2013
Ngày hiệu lực03/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND thu quản lý


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND thu quản lý
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu91/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýVương Mí Vàng
       Ngày ban hành26/04/2013
       Ngày hiệu lực03/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND thu quản lý

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND thu quản lý