Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 97/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết lĩnh vực phí lệ phí Hội đồng nhân dân Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 9 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7222/TTr-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm Tờ trình), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gọi lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Phạm vi điều chỉnh: Trong hoạt động cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Đối tượng nộp lệ phí: Các tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phải nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

4. Đơn vị tổ chức thu lệ phí: Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.

5. Mức thu:

a) Lệ phí cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 200.000 đ/giấy phép.

b) Cấp đổi hoặc cấp lại giấy phép (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấy phép): 50.000 đ/1 lần cấp.

6. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

a) Cơ quan thu phí được trích 100% trên tổng mức thu, để đảm bảo chi cho hoạt động thu phí, in ấn chỉ, ấn phẩm và công tác quản lý.

b) Tiền thu lệ phí, tiền trích để lại chi cho hoạt động quản lý, biên lai sử dụng thu lệ phí được báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/9/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2013
Ngày hiệu lực28/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu91/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành18/09/2013
        Ngày hiệu lực28/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải Đồng Nai