Nghị quyết 96/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/2008/NQ-HĐND sửa đổi quy định phê duyệt chiến lược dân số năm 2001- 2010 tỉnh Vĩnh Long kèm theo Nghị quyết 29/2002/NQ- HĐND Khoá 6

Nghị quyết 96/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND chiến lược dân số Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND chiến lược dân số Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2002/NQ-HĐND KHOÁ 6 NGÀY 18/01/2002 CỦA HĐND TỈNH KHOÁ VI VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ NĂM 2001- 2010 TỈNH VĨNH LONG.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân Số và Kế hoạch hoá gia đình;

Căn cứ Công văn số 1545/TTg-KGVX ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 67 /TTr-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND Khoá 6 ngày 18/01/2002 của HĐND tỉnh khoá VI về phê duyệt chiến lược dân số năm 2001-2010 tỉnh Vĩnh Long; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 29/2002/NQ-HĐND ngày 18/01/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI về phê duyệt chiến lược dân số năm 2001-2010 tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Sửa đổi:

Tiết 1 điểm 3 mục III phần A " + Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,26% năm 1999, xuống dưới 1% vào năm 2010 để dân số của tỉnh thấp hơn 1.099.000 người (01/011999 là 1.010.555 người) ". Sửa lại là " + Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,26% năm 1999, xuống 1,1% vào năm 2010 để dân số của tỉnh thấp hơn 1.099.000 người (01/011999 là 1.010.555 người) ".

2. Bổ sung:

- Điểm 2 Mục II Phần A như sau: '' Thực hiện tốt cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng có từ 01 đến 02 con để có điều kiện nuôi dạy con tốt. Nâng cao chất lượng dân số"

- Tiết 15, điểm 3 Mục III phần A như sau: " Phấn đấu tỷ lệ nam/nữ sơ sinh: 107 - 110/100"

- Điểm 1 Phần B như sau: "Xử lý nghiêm những cán bộ công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định hiện hành. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên dân số và kế hoạch hóa gia đình kiêm cộng tác viên Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng không thấp hơn 1/4 mức lương tối thiểu/ tháng/ người".

- Điểm 3 Phần B như sau: "Đảm bảo 100% cơ sở cấp xã phường làm được kỹ thuật đặt vòng, 05/08 huyện, thị thực hiện được kỹ thuật đình sản. Mở rộng tiếp thị xã hội về dịch vụ phương tiện tránh thai; quản lý chặt chẽ việc phân phối phương tiện tránh thai miễn phí. Xử lý nghiêm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi".

- Điểm 4 Phần B như sau: "Tổ chức hoạt động tư vấn, phổ cập kiến thức dinh dưỡng hợp lý cho toàn dân; lồng ghép hoạt động dinh dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu; theo dõi, đánh giá, giám sát thường xuyên chương trình dinh dưỡng".

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII,kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận
- UBTVQH,CP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- Đại biểu HĐND tỉnh
- UBND tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban ngành có liên quan tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện -thị xã
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phan Đức Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND chiến lược dân số Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 96/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND chiến lược dân số Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu96/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýPhan Đức Hưởng
       Ngày ban hành11/12/2008
       Ngày hiệu lực21/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 96/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND chiến lược dân số Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND chiến lược dân số Vĩnh Long