Nghị quyết 100/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 100/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách tỉnh Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách tỉnh Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2013/NQ-HĐND

 Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8701/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012 của tỉnh Nghệ An như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà n­ước:                                             22.924.178.430.319 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa ph­ương:                                          22.283.544.133.761 đồng

Bao gồm:                                                                                 

a) Thu ngân sách tỉnh                                                                 19.101.697.014.623 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NSTW                                                 10.078.994.918.617 đồng

b) Thu ngân sách huyện:                                                            11.371.905.202.310 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NS cấp trên                                          8.931.413.875.604 đồng

c) Thu ngân sách xã:                                                                  2.925.069.084.899 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NS cấp trên                                          2.183.713.292.467 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa ph­ương:                                          21.854.171.040.736 đồng

Bao gồm:                                                                                 

a) Ngân sách tỉnh:                                                                      19.098.481.868.021 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới                                  8.931.413.875.604 đồng

b) Ngân sách huyện:                                                                  11.198.119.229.147 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới                                  2.183.713.292.467 đồng

c) Ngân sách xã:                                                                        2.672.697.111.639 đồng

4. Kết dư­ ngân sách địa phư­ơng:                                             429.373.093.025 đồng

Bao gồm:                                                                                 

a) Kết dư ngân sách tỉnh:                                                           3.215.146.602 đồng

b) Kết dư ngân sách huyện:                                                       173.785.973.163 đồng

c) Kết d­ư ngân sách xã:                                                             252.371.973.260 đồng

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu100/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực23/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu100/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực23/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách tỉnh Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách tỉnh Nghệ An