Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND quyết toán thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND quyết toán thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7560/TTr-UBND ngày 02/12/2011;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010 của tỉnh Nghệ An như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 15.544.763.347.661 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 14.796.538.446.060 đồng

Bao gồm:

a) Thu ngân sách tỉnh 12.013.411.915.847 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách TW 6.489.721.711.753 đồng b) Thu ngân sách huyện:  7.089.652.453.535 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.117.581.235.746 đồng c) Thu ngân sách xã: 2.069.250.580.093 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.258.195.267.669 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.248.789.308.275 đồng

Bao gồm:

a) Ngân sách tỉnh: 12.011.609.023.765 đồng Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới 5.117.581.235.746 đồng b) Ngân sách huyện: 6.787.763.933.766 đồng Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới 1.258.195.267.669 đồng c) Ngân sách xã: 1.825.192.854.159 đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương: 547.749.137.785 đồng

Bao gồm:

a) Kết dư ngân sách tỉnh: 1.802.892.082 đồng b) Kết dư ngân sách huyện: 301.888.519.769 đồng c) Kết dư ngân sách xã: 244.057.725.934 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

2. Sau khi có số liệu kiểm toán chính thức của Kiểm toán nhà nước Khu vực II, nếu có tăng, giảm giao UBND tỉnh báo cáo Thường thực HĐND tỉnh điều chỉnh theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND quyết toán thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND quyết toán thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND quyết toán thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND quyết toán thu ngân sách nhà nước 2010 Nghệ An