Pháp lệnh 19/2000/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2000

Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động gia đình liệt sĩ thương bệnh binh kháng chiến giúp đỡ cách mạng 2000 sửa đổi 19/2000/PL-UBTVQH10 đã được thay thế bởi Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2005 26/2005/PL-UBTVQH11 và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2005.

Nội dung toàn văn Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động gia đình liệt sĩ thương bệnh binh kháng chiến giúp đỡ cách mạng 2000 sửa đổi 19/2000/PL-UBTVQH10


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2000/PL-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2000

 

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 19/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 21 CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, LIỆT SĨ VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN, NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Pháp lệnh này sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994 đã được sửa đổi theo Pháp lệnh số 08/1998/PL-UBTVQH10 ngày 01 tháng 12 năm 1998.

Điều 1

Sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng như sau:

"Điều 21

Người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần tính theo thâm niên tham gia kháng chiến.

Chính phủ quy định cụ thể mức trợ cấp và thời hạn trả trợ cấp một lần."

Điều 2

Bãi bỏ Pháp lệnh số 08/1998/PL-UBTVQH10 ngày 01 tháng 12 năm 1998 sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2000/PL-UBTVQH10

Loại văn bảnPháp lệnh
Số hiệu19/2000/PL-UBTVQH10
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2000
Ngày hiệu lực28/02/2000
Ngày công báo15/04/2000
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2000/PL-UBTVQH10

Lược đồ Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động gia đình liệt sĩ thương bệnh binh kháng chiến giúp đỡ cách mạng 2000 sửa đổi 19/2000/PL-UBTVQH10


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động gia đình liệt sĩ thương bệnh binh kháng chiến giúp đỡ cách mạng 2000 sửa đổi 19/2000/PL-UBTVQH10
    Loại văn bảnPháp lệnh
    Số hiệu19/2000/PL-UBTVQH10
    Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
    Người kýNông Đức Mạnh
    Ngày ban hành14/02/2000
    Ngày hiệu lực28/02/2000
    Ngày công báo15/04/2000
    Số công báoSố 14
    Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2005
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản gốc Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động gia đình liệt sĩ thương bệnh binh kháng chiến giúp đỡ cách mạng 2000 sửa đổi 19/2000/PL-UBTVQH10

    Lịch sử hiệu lực Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động gia đình liệt sĩ thương bệnh binh kháng chiến giúp đỡ cách mạng 2000 sửa đổi 19/2000/PL-UBTVQH10