Quyết định 01/2000/QĐ-UB

Quyết định 01/2000/QĐ-UB điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 01/2000/QĐ-UB điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2000 đã được thay thế bởi Quyết định35/2000/QĐ-UB bản quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia khoản chi ngân sách giữa các cấp được hưởng tại Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2000.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2000/QĐ-UB điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2000


THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ % CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2000

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2000;
Căn cứ Quyết định số 91/1999/QĐ-BTC  ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2000. Trong đó việc phân chia cấp nguồn thu được thực hiện như năm 1999, riêng các khoản thu phân chia giữa Trung ương và các cấp chính quyền địa phương được thực hiện theo tỷ lệ 30% (tỷ lệ ngân sách địa phương được hưởng) và thi hành từ 01/01/2000.
Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá Hà nội tại tờ trình số 15 TC/QLNS ngày 04 tháng 01 năm 2000.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Từ ngày 01/01/2000 tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương là 30%, gồm:

- Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết);

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập của các đơnvị hạch toán toàn ngành, thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết);

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam;

- Thu sử dụng vốn ngân sách của các doanh nghiệp Nhà nước, không kể thu sử dụng vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết.

Điều 2: Tỷ lệ (%) các khoản thu của cấp ngân sách quận, huyện, xã, phường, thị trấn được hưởng giữ nguyên theo Quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 21/1/1999.

Điều 3: Giao cho Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Kho bạc nhà nước Thành phố hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các quy định tại Điều 1 và Điều 2 kể từ ngày 01/01/2000.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2000
Ngày hiệu lực01/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2000
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 01/2000/QĐ-UB điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2000/QĐ-UB điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2000
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhan Văn Vượng
        Ngày ban hành06/01/2000
        Ngày hiệu lực01/01/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2000
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 01/2000/QĐ-UB điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2000

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2000/QĐ-UB điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2000