Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 3 Quyết định 50/2009/QĐ-UBND quy định quản lý tạm trú các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 50/2009/QĐ-UBND quản lý tạm trú các doanh nghiệp các chuyên gia nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú lao động nước ngoài doanh nghiệp công nghiệp Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 50/2009/QĐ-UBND quản lý tạm trú các doanh nghiệp các chuyên gia nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2009/QĐ-UBND
NGÀY 21/7/2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định quản lý tạm trú các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai tại Công văn số 1042/KCNĐN-VP ngày 14/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Tại Điều 3 của Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai ghi:

“Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”.

- Điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2010
Ngày hiệu lực08/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 50/2009/QĐ-UBND quản lý tạm trú các doanh nghiệp các chuyên gia nước ngoài


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 50/2009/QĐ-UBND quản lý tạm trú các doanh nghiệp các chuyên gia nước ngoài
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành08/01/2010
       Ngày hiệu lực08/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 50/2009/QĐ-UBND quản lý tạm trú các doanh nghiệp các chuyên gia nước ngoài

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 50/2009/QĐ-UBND quản lý tạm trú các doanh nghiệp các chuyên gia nước ngoài