Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An đã được thay thế bởi Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An và được áp dụng kể từ ngày 31/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHÍ QUA PHÀ MỸ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 42/TTr-STC ngày 06 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí qua phà Mỹ An cho từng đối tượng như sau:

1. Khách đi bộ                                                                      2.000 đồng.

2. Khách đi bộ mua vé tháng                                                40.000 đồng.

3. Khách đi xe đạp                                                                5.000 đồng.

4. Khách đi xe đạp mua vé tháng                                          80.000 đồng.

5. Xe môtô, xe gắn máy 2 bánh                                            14.000 đồng.

6. Xe môtô, gắn máy 2 bánh mua vé tháng                           180.000 đồng.

7. Xe ba gác                                                                       26.000 đồng.

8. Xe lôi máy, xe lam                                                           33.000 đồng.

9. Xe ôtô chở người từ 4-6 ghế                                            50.000 đồng.

10. Xe ôtô chở người từ 7-14 ghế                                         60.000 đồng.

11. Xe ôtô chở người từ 15-20 ghế                                       75.000 đồng.

12. Xe ôtô chở người từ 21-25 ghế                                       90.000 đồng.

13. Xe chở hàng trọng tải từ 2 tấn trở lại                               80.000 đồng.

14. Xe chở hàng trọng tải trên 2 đến 5 tấn                           100.000 đồng.

Các mức phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú quản lý về mặt Nhà nước trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Thạnh phú, Ba Tri, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phúc Thành và các đối tượng qua phà chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí qua phà Mỹ An. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2012
Ngày hiệu lực16/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành06/01/2012
       Ngày hiệu lực16/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Mỹ An