Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch do ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạc đã được thay thế bởi Quyết định 22/2011/QĐ-UBND Giá tiêu thụ nước sạch Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BTC ngày 30/6/2005 của Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Xét Tờ trình số 08/TTr-STC ngày 12/01/2009 của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Cấp nước Vĩnh Long như sau:

STT

Đối tượng tiêu thụ

Giá tiêu thụ nước sạch đ/m3

1

Giá nước sinh hoạt:

 

 

a) Tiêu thụ 10m3 đầu tiên/hộ:

 

 

 - Tiêu thụ 10m3 đầu tiên/hộ (cho hộ nghèo có sổ).

3.200

 

 - Tiêu thụ 10m3 đầu tiên/hộ.

4.000

 

b) Tiêu thụ trên 10m3

5.500

2

Giá nước cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu, lực lượng vũ trang.

6.000

3

Giá nước cho sản xuất công nghiệp.

6.500

4

Giá nước cho kinh doanh dịch vụ, du lịch, đổ nước xe.

7.000

Riêng đối với nước sạch bán buôn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Cấp nước Vĩnh Long tự thoả thuận với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước bán lẻ.

Điều 2. Giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Cấp nước Vĩnh Long kết hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Mức giá trên chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 100 đồng/m3 theo Quyết định số 136/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Cấp nước, thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1420/2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch và có hiệu lực từ ngày 01/3/2009./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2009
Ngày hiệu lực01/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành16/02/2009
       Ngày hiệu lực01/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2012
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 03/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạc

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạc