Quyết định 22/2011/QĐ-UBND

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về mức giá tiêu thụ nước sạch do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND Giá tiêu thụ nước sạch Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2011/QĐ-UBND Giá tiêu thụ nước sạch Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Vĩnh Long, như sau:

STT

Đối tượng tiêu thụ

Gía tiêu thụ nước sạch (đ/m3)

1

Giá nước sinh hoạt

 

a

Đối tượng hộ nghèo có sổ

 

 

 - Tiêu thụ 10m3 đầu tiên/hộ

3.200

 

 - Tiêu thụ từ m3 thứ 11 trở lên

5.800

b

Đối với hộ sinh hoạt còn lại

5.800

2

Gía nước cho cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang.

6.200

3

Gía nước cho sản xuất công nghiệp.

6.500

4

Gía nước cho kinh doanh dịch vụ, du lịch, đổ nước xe.

7.000

Riêng đối với nước sạch bán buôn do Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Vĩnh Long tự thoả thuận với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước bán lẽ.

Điều 2. Giao Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Vĩnh Long kết hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

 Mức giá trên chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 150 đồng/m3 theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Xây dựng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước, Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo cấp tỉnh./.

 

 

Nơi nhận
- TT.TU.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT,PCT.UBT;
- Như điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ TP;
- Pháp chế Bộ Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Các Phòng NC;
- Lưu: VT. 6.14.05.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2011
Ngày hiệu lực31/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2011/QĐ-UBND Giá tiêu thụ nước sạch Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2011/QĐ-UBND Giá tiêu thụ nước sạch Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành21/10/2011
       Ngày hiệu lực31/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 22/2011/QĐ-UBND Giá tiêu thụ nước sạch Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2011/QĐ-UBND Giá tiêu thụ nước sạch Vĩnh Long