Quyết định 04/2001/QĐ-UB

Quyết định 04/2001/QĐ-UB ủy quyền cấp giấy phép xây dựng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 04/2001/QĐ-UB ủy quyền cấp giấy phép xây dựng Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 30/2005/QĐ-UBND phân cấp quy hoạch xây dựng cấp giấy phép và được áp dụng kể từ ngày 23/06/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2001/QĐ-UB ủy quyền cấp giấy phép xây dựng Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2001/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 20 tháng 01 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính Phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/1999/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ xây dựng - Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/1999/TT/TGCP ngày 16/6/1999 của Ban Tôn giáo của chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định của Chính phủ số 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 về các hoạt động tôn giáo;

Căn cứ Quyết định số 17/2000/QĐ-TGCP ngày 20/3/2000 của Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điểm tại Thông tư số 01/1999/TT/TGCP ngày 16/6/1999 của Ban Tôn giáo của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 về các hoạt động Tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại công văn số 12/QH-XD ngày 11/01/2001 và Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 25 TT/KHĐT-XDCB ngày 16/01/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc diện phải cấp) trong địa bàn thị xã Đồng Hới (nội thị và ngoại thị) nằm trên các trục đường có mặt cắt trên 15m, các khu dân cư theo quy hoạch đã được UBND tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đã có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được phê duyệt và các đối tượng quy định tại mục I, điểm 2.2 và 2.3 Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Địa chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- T.vụ Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều II;

- VPUB;

- Phòng Tôn giáo;

- Lưu VT, CVXDCB, CVĐC.

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCHĐinh Hữu Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2001
Ngày hiệu lực20/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2005
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 04/2001/QĐ-UB ủy quyền cấp giấy phép xây dựng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2001/QĐ-UB ủy quyền cấp giấy phép xây dựng Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýĐinh Hữu Cường
       Ngày ban hành20/01/2001
       Ngày hiệu lực20/01/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2005
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2001/QĐ-UB ủy quyền cấp giấy phép xây dựng Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2001/QĐ-UB ủy quyền cấp giấy phép xây dựng Quảng Bình