Quyết định 15/2003/QĐ-UB

Quyết định 15/2003/QĐ-UB bổ sung Quyết định 04/2001/QĐ-UB về uỷ quyền cấp Giấy phép Xây dựng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 15/2003/QĐ-UB bổ sung 04/2001/QĐ-UB uỷ quyền cấp Giấy phép Xây dựng Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 30/2005/QĐ-UBND phân cấp quy hoạch xây dựng cấp giấy phép và được áp dụng kể từ ngày 23/06/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2003/QĐ-UB bổ sung 04/2001/QĐ-UB uỷ quyền cấp Giấy phép Xây dựng Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2003/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 23 tháng 05 năm 2003

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2001/QĐ-UB NGÀY 20/01/2001 VỀ UỶ QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng Và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/05/2000 nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/1999/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày 19/04/1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xâu dựng - Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 17/2000/QĐ-TGCP ngày 20/03/2000 của Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điển tại Thông tư số 01/1999/TT/TGCP ngày 16/06/1999 của Ban Tôn giáo của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định 26/1999 NĐ-CP ngày 19/04/1999 về các hoạt động tôn giáo;

- Xét đề nghị của UBND thị xã Đồng Hới và sở Xây dựng tại Công văn liên tịch số 23/TT-LN ngày 29/04/2002 và UBND thị xã Đồng Hới tại Công văn số 83/UB ngày 22/04/2003

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Uỷ quyền cho UBND thị xã Đồng Hới cấp Gíây phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trong địa bàn thị xã Đồng Hới ( nội thị và ngoại thị ) nằm trên các trục đường có mặt cắt từ 15m trở xuống.

Điều II: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Địa chính. Chủ tịch UBND thị xã Đồng Hới và Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- T.vụ Tỉnh uỷ; ( để báo/cáo)
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều II;
- VP UB;
- Phòng KTTH, NCVX;
- Lưu VT, CVXDCB, CVĐC.

TM/UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Thu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2003
Ngày hiệu lực23/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2005
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 15/2003/QĐ-UB bổ sung 04/2001/QĐ-UB uỷ quyền cấp Giấy phép Xây dựng Quảng Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2003/QĐ-UB bổ sung 04/2001/QĐ-UB uỷ quyền cấp Giấy phép Xây dựng Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2003/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýMai Xuân Thu
       Ngày ban hành23/05/2003
       Ngày hiệu lực23/05/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2005
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2003/QĐ-UB bổ sung 04/2001/QĐ-UB uỷ quyền cấp Giấy phép Xây dựng Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2003/QĐ-UB bổ sung 04/2001/QĐ-UB uỷ quyền cấp Giấy phép Xây dựng Quảng Bình