Quyết định 04/2005/NQ-HĐND

Quyết định 04/2005/NQ-HĐND quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh Nội trú dân nuôi do tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 04/2005/NQ-HĐND chế độ trợ cấp học sinh Nội trú dân nuôi Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND chế độ trợ cấp đối với học sinh nội trú dân nuôi và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2005/NQ-HĐND chế độ trợ cấp học sinh Nội trú dân nuôi Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2005/NQ-HĐND

Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HỌC SINH NỘI TRÚ DÂN NUÔI.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và Thể dục thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 160/TT-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh về quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh Nội trú dân nuôi trên địa bàn tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh Nội trú dân nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp: Là học sinh dân tộc thiểu số học Nội trú dân nuôi tại các trường bậc tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

2. Mức trợ cấp: Mức 45.000đ/học sinh/tháng.

3. Thời gian được hưởng trợ cấp: Theo năm học 9 tháng.

4. Nguồn chi: Từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ năm học 2005 - 2006.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Văn phòng Chính phủ.
- Cục KTVB - Bộ tư pháp.
- Bộ Tài chính; Bộ GD& ĐT.
- TTr Tỉnh ủy.
- TTr HĐND - UBND tỉnh.
- Ủy ban MTTQ tỉnh.
- Các đại biểu HĐND tỉnh.
- Các Sở, Ban, ngành đoàn thể.
- HĐND - UBND các huyện, thị xã.
- Lưu VT - LĐVP + CV HĐND tỉnh

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2005
Ngày hiệu lực05/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Quyết định 04/2005/NQ-HĐND chế độ trợ cấp học sinh Nội trú dân nuôi Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2005/NQ-HĐND chế độ trợ cấp học sinh Nội trú dân nuôi Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành08/07/2005
        Ngày hiệu lực05/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2005/NQ-HĐND chế độ trợ cấp học sinh Nội trú dân nuôi Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2005/NQ-HĐND chế độ trợ cấp học sinh Nội trú dân nuôi Hà Giang