Quyết định 04/2006/QĐ-UBND

Quyết định 04/2006/QĐ-UBND điều chỉnh dự án cho vay vốn đi xuất khẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương đối với lao động thuộc gia đình nghèo, chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ kèm theo Quyết định 44/2004/QĐ-UB do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 04/2006/QĐ-UBND cho vay vốn xuất khẩu lao động Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 16/2010/QĐ-UBND vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 22/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2006/QĐ-UBND cho vay vốn xuất khẩu lao động Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2006/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 06 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC 6, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2004/QĐ-UB NGÀY 16/3/2004 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CHO VAY VỐN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BẰNG NGUỒN VỐN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THUỘC GIA ĐÌNH NGHÈO, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 1212/TTg-KTTH ngày 24/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ V/v xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội;

Căn cứ Công văn số 3912/NHCS-KT ngày 29/12/2005 của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh tăng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách;

Căn cứ Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án cho vay vốn đi xuất khẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương đối với lao động thuộc gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ;

Xét đề nghị của liên cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng tại Công văn số 06/NHCSXH-LĐ ngày 10/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh mục 6, Điều 1 Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án cho vay vốn đi xuất khẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương đối với lao động thuộc gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, cụ thể như sau:

6. Lãi suất cho vay: 0,65%/ tháng. Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

Điều 2: Mức lãi suất cho vay nêu tại Điều 1 Quyết định này áp dụng từ ngày 01/02/2006; các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2006
Ngày hiệu lực06/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2006/QĐ-UBND cho vay vốn xuất khẩu lao động Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2006/QĐ-UBND cho vay vốn xuất khẩu lao động Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành06/02/2006
       Ngày hiệu lực06/02/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2011
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2006/QĐ-UBND cho vay vốn xuất khẩu lao động Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2006/QĐ-UBND cho vay vốn xuất khẩu lao động Lâm Đồng