Quyết định 1736/QĐ-UBND

Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 30/6/2010 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1736/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 144/TTr-STP ngày 23/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2010 hết hiệu lực thi hành gồm: 15 văn bản (kèm theo danh mục).

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định này tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do ngành mình, cấp mình đã tham mưu hoặc ban hành để kiến nghị hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến những văn bản đã hết hiệu lực tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 05/ 8/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng năm văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Loại văn bản

Lý do

 

 

1

Quyết định

2104/QĐ-UBND

07/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

HHL

Theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND

 

2

Quyết định

2096/QĐ-UBND

07/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

HHL

Theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND

 

3

Quyết định

57/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

HHL

Theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND

 

4

Quyết định

74/2009/QĐ-UBND

15/9/2009

Về việc ban hành đơn giá nhà kính để tính toán bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

HHL

Theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND

 

5

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

09/6/2009

 Về mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Cam Ly thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

HHL

Theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND

 

6

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

20/2/2009

Phân chia cụm, khối thi đua; phân bổ số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các cụm, khối thi đua trong tỉnh

HHL

Theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND

 

7

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

08/8/2006

Về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

HHL

Theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND

 

8

Quyết định

3195/QĐ-UBND

27/11/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

HHL

Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND

 

9

Quyết định

154/QĐ-UBND

25/8/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng.

HHL

Theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND

 

10

Quyết định

77 QĐ/UB-TC

16/01/1997

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

HHL

Theo Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND

 

11

Quyết định

126/2001/QĐ-UBND

30/11/2001

Về việc kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

HHL

Theo Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND

 

12

Quyết định

44/2004/QĐ-UBND

 06/03/2004

Về phê duyệt Dự án cho vay vốn đi xuất khẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương đối với lao động thuộc gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ.

HHL

Theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND

 

13

Quyết định

04/2005/QĐ-UBND

06/2/2006

Điều chỉnh mục 6 Điều 1 Quyết định số 44/2004/QĐ-UBND

HHL

Theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND

 

14

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

19/6/2007

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

HHL

Theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND

 

15

Quyết định

2010/QĐ-UBND

24/7/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

HHL

Theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1736/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1736/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2010
Ngày hiệu lực05/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1736/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1736/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành05/08/2010
       Ngày hiệu lực05/08/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực

           • 05/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực