Quyết định 126/2001/QĐ-UB

Quyết định 126/2001/QĐ-UB về kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 26/2001/QĐ-UB kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 14/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở KH&ĐT và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2001/QĐ-UB kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2001/QĐ-UB

ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25-l0-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khoá VIII);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 922/KHĐT ngày 01/11/2001 về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng gồm có các phòng giúp việc như sau:

1- Phòng Tổng hợp

2- Phòng Xây dựng cơ bản - Thẩm định

3- Phòng Kinh tế ngành

4- Phòng Văn xã

5- Phòng Đăng ký kinh doanh

6- Phòng Kinh tế đối ngoại

7- Phòng Tổ chức hành chính

Điều 2: Mỗi phòng có Trưởng phòng và có từ 01 đến 02 phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và Trưởng ban Ban TCCQ tỉnh Lâm Đồng.

Việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức ở các phòng trực thuộc Sở, do Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư quyết định cụ thể trong tổng số biên chế chung được UBND Tỉnh giao hàng năm.

Điều 3: Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Lâm Đồng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở, các văn bản hướng dẫn của ngành dọc và điều kiện thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Các ông: Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Lâm Đồng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu126/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2001
Ngày hiệu lực15/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 26/2001/QĐ-UB kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2001/QĐ-UB kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu126/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Thiên
        Ngày ban hành30/11/2001
        Ngày hiệu lực15/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2001/QĐ-UB kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2001/QĐ-UB kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng