Quyết định 04/2014/QĐ-UBND

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổ tổ chức hoạt động Sở Xây dựng Đồng Nai 12/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động Sở Xây dựng Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổ tổ chức hoạt động Sở Xây dựng Đồng Nai 12/2010/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 13 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2010/QĐ-UBND NGÀY 05/3/2010 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 25/6/2011 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của liên bộ Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 37/TTr-SXD ngày 18/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 13 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

Điều 13. Cơ cấu tổ chức

1. Các đơn vị hành chính thuộc Sở Xây dựng gồm có:

a. Văn phòng Sở;

b. Thanh tra Sở;

c. Phòng Pháp chế;

d. Phòng Kinh tế - Kế hoạch;

e. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng;

f. Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng;

g. Phòng Quản lý kiến trúc và Phát triển đô thị;

h. Phòng Quản lý hoạt động xây dựng;

i. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản;

k. Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực27/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổ tổ chức hoạt động Sở Xây dựng Đồng Nai 12/2010/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổ tổ chức hoạt động Sở Xây dựng Đồng Nai 12/2010/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành17/03/2014
       Ngày hiệu lực27/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổ tổ chức hoạt động Sở Xây dựng Đồng Nai 12/2010/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổ tổ chức hoạt động Sở Xây dựng Đồng Nai 12/2010/QĐ-UBND