Quyết định 05/2006/QĐ-UBND

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2007

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND chính sách ưu đãi đầu tư ngành chế biến dừa Trà Vinh đến 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 05/2007/QĐ-UBND áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2006/QĐ-UBND chính sách ưu đãi đầu tư ngành chế biến dừa Trà Vinh đến 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NGÀNH CHẾ BIẾN DỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số: 44/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Khóa VII kỳ họp thứ 7 về việc tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Tiếp tục thực hiện đến hết năm 2007, chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số: 28/2004/QĐ-UBT ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2005.

2. Bãi bỏ điểm b khoản 2 mục B Điều 1 Quyết định số 28/2004/QĐ-UBT ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư đối vởi ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2005.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2006
Ngày hiệu lực28/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2006/QĐ-UBND chính sách ưu đãi đầu tư ngành chế biến dừa Trà Vinh đến 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2006/QĐ-UBND chính sách ưu đãi đầu tư ngành chế biến dừa Trà Vinh đến 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Hoàn Kim
        Ngày ban hành18/01/2006
        Ngày hiệu lực28/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2006/QĐ-UBND chính sách ưu đãi đầu tư ngành chế biến dừa Trà Vinh đến 2007

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2006/QĐ-UBND chính sách ưu đãi đầu tư ngành chế biến dừa Trà Vinh đến 2007