Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai kèm theo Quyết định 73/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 51/2013/QĐ-UBND thu hút hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2010/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ


UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT CÁN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO VÀ NGHỆ NHÂN VỀ LÀM VIỆC TẠI LÀO CAI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2007/QĐ-UBND NGÀY 16/11/2007 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 26/10/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 10 về việc phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai;
Căn cứ văn bản số 11/HĐND - TT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thoả thuận Tờ trình của UBND tỉnh về chính sách thu hút cán bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 106 /TTr-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ khoa học, kỹ thật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.3. khoản 1 Điều 2 như sau:

“1.3. Sinh viên là người Lào Cai, sinh viên tỉnh ngoài tốt nghiệp đại học hệ chính quy và có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với yêu cầu của tỉnh Lào Cai; sinh viên là người Lào Cai tốt nghiệp đại học chính quy, sinh viên tỉnh ngoài tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi theo các chuyên ngành mà tỉnh cần, có nguyện vọng công tác lâu dài tại Lào Cai”.

2. Sửa đổi Điều 7 như sau:

“Điều 7. Chính sách về thu hút sinh viên, cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai

Sinh viên là người Lào Cai, sinh viên tỉnh ngoài tốt nghiệp đại học hệ chính quy và có bằng thạc sỹ trở lên; cán bộ, công chức, viên chức, nghệ nhân ở tỉnh ngoài, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với yêu cầu của tỉnh Lào Cai, có phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý điều hành tốt, tình nguyện đến công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), căn cứ vào nhu cầu được ưu tiên tiếp nhận và bố trí vào những công việc phù hợp với ngành đào tạo và được trợ cấp 01 lần, mức trợ cấp như sau:

1. Tốt nghiệp trình độ Tiến sỹ: 50 triệu đồng

2. Tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ: 30 triệu đồng

3. Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II: 35 triệu đồng

4. Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp I: 15 triệu đồng

5. Nghệ nhân ở các lĩnh vực mà tỉnh đang cần: 35 triệu đồng”.

Điều 2. Thời điểm áp dụng chính sách sửa đổi, bổ sung về thu hút sinh viên, cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai được thực hiện từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Huyện uỷ, Thành uỷ, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2010
Ngày hiệu lực29/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2010/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 05/2010/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu05/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
     Người kýNguyễn Hữu Vạn
     Ngày ban hành19/04/2010
     Ngày hiệu lực29/04/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 05/2010/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2010/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ