Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2013/QĐ-UBND nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 127/SXD-QLN ngày 04/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 4, Điều 4 của Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh được ban hành theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh:

4. Việc ký quỹ thực hiện như sau:

a. Mức tiền ký quỹ thực hiện theo Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh, cụ thể:

Mức tiền ký quỹ được tính theo tổng mức đầu tư của dự án đầu tư mà nhà đầu tư đăng ký nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%), được quy định như sau:

Tổng mức đầu tư của Dự án

Mức ký quỹ

- Dưới 200 tỷ đồng

5,0% tổng mức đầu tư, nhưng tối đa không quá 6 tỷ đồng

- Từ 200 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng

3,0% tổng mức đầu tư, nhưng tối đa không quá 7,5 tỷ đồng

- Từ 500 tỷ đồng trở lên

1,5% tổng mức đầu tư

b. Trong một số trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh xem xét quyết định giảm hoặc không nộp tiền ký quỹ theo quy định.”

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2013
Ngày hiệu lực15/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2013/QĐ-UBND nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành05/04/2013
       Ngày hiệu lực15/04/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 05/2013/QĐ-UBND nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2013/QĐ-UBND nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở Bình Định