Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND tiếp tục chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch bất động sản cho tổ chức công chứng Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 4140/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch bất động sản cho tổ chức công chứng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHUYỂN GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc phạm vi thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, bao gồm:

1. Ủy ban nhân dân phường: Phú Thứ, Tân Phú và Thường Thạnh thuộc quận Cái Răng;

2. Ủy ban nhân dân phường: Thới Hòa và Thới An thuộc quận Ô Môn;

3. Ủy ban nhân dân phường: Trung Nhứt và Thuận An thuộc quận Thốt Nốt;

4. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền thuộc huyện Phong Điền;

5. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh;

6. Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ và Ủy ban nhân dân thị trấn Cờ Đỏ thuộc huyện Cờ Đỏ;

7. Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai và Ủy ban nhân dân thị trấn Thới Lai thuộc huyện Thới Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2014 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 30 tháng 5 năm 2014;

Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQ VN TP và các đoàn thể;
- Sở, ban ngành thành phố có liên quan;
- UBND quận, huyện có liên quan;
- UBND phường, xã, thị trấn có liên quan;
- Báo Cần Thơ;
- VP UBND TP (3E,7)
- Lưu: VT, H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch bất động sản cho tổ chức công chứng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch bất động sản cho tổ chức công chứng Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành23/04/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch bất động sản cho tổ chức công chứng Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch bất động sản cho tổ chức công chứng Cần Thơ