Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM

Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu kèm theo Quyết định 0123/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu bổ sung Quyết định 0123/QĐ-BTM đã được thay thế bởi Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu bổ sung Quyết định 0123/QĐ-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0556/2000/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0556/2000/QĐ-BTM NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY CHẾ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 0123/1999/QĐ-BTM NGÀY 4/2/1999 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;
Xét thực tế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu trong thời gian qua;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Huỷ Điều 8 Phần III Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại và thay thế bằng Điều 8 mới như sau:

"Đối với các doanh nghiệp là đầu mối nhập khẩu xăng dầu, khối lượng xăng dầu thực tái xuất được phép chênh lệch so với khối lượng đã tạm nhập. Việc xử lý khối lượng chênh lệch được tiến hành theo nguyên tắc:

- Nếu khối lượng chênh lệch nhỏ hơn hoặc bằng 10% khối lượng đã tạm nhập thì doanh nghiệp được chuyển khối lượng chênh lệch này sang tiêu thụ nội địa mà không cần xin giấy phép của Bộ Thương mại.

- Nếu khối lượng chênh lệch vượt quá 10% khối lượng đã tạm nhập thì phần vượt quá 10% chỉ được chuyển sang tiêu thụ nội địa sau khi đã có văn bản cho phép của Bộ Thương mại.

Lượng xăng dầu chênh lệch chuyển sang tiêu thụ nội địa phải chịu thuế nhập khẩu và các khoản thu khác theo qui định hiện hành và được tính trừ vào chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu cùng chủng loại Bộ Thương mại đã giao cho doanh nghiệp hàng năm.

Các doanh nghiệp nêu tại Khoảng 2 Điều 3 phải tái xuất toàn bộ khối lượng xăng dầu đã tạm nhập."

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu, Vụ trưởng các Vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0556/2000/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0556/2000/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2000
Ngày hiệu lực18/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0556/2000/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu bổ sung Quyết định 0123/QĐ-BTM


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu bổ sung Quyết định 0123/QĐ-BTM
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu0556/2000/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýLương Văn Tự
       Ngày ban hành03/04/2000
       Ngày hiệu lực18/04/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2005
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu bổ sung Quyết định 0123/QĐ-BTM

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu bổ sung Quyết định 0123/QĐ-BTM