Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản pháp luật


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 06/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và công nghệ);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học công nghệ công nghiệp, Giám đốc Văn phòng thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư, Chánh Văn phòng bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản sau đây:

- Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường Ban hành quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng.

- Quyết định số 491/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 29/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi một số nội dung của bản quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 1/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Các quy định của Chương IV tại Thông tư số 02/2001/TT-BKHCNMT ngày 15/02/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng thực hiện theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 và phải đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học công nghệ Công nghiệp, Giám đốc Văn phòng thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư, Chánh văn phòng Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Hoàng Văn Phong

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2003/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2003/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2003
Ngày hiệu lực18/05/2003
Ngày công báo03/05/2003
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2003/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản pháp luật


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản pháp luật
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu06/2003/QĐ-BKHCN
    Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
    Người kýHoàng Văn Phong
    Ngày ban hành03/04/2003
    Ngày hiệu lực18/05/2003
    Ngày công báo03/05/2003
    Số công báoSố 31
    Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật13 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản gốc Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản pháp luật

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản pháp luật

     • 03/04/2003

      Văn bản được ban hành

      Trạng thái: Chưa có hiệu lực

     • 03/05/2003

      Văn bản được đăng công báo

      Trạng thái: Chưa có hiệu lực

     • 18/05/2003

      Văn bản có hiệu lực

      Trạng thái: Có hiệu lực