Quyết định 07/2006/QĐ-UBND

Quyết định 07/2006/QĐ-UBND quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 07/2006/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Quyết định 37/2008/QĐ-UBND lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2006/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/2006/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 07 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/2004/TT/BTC, ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 174/TTr-TC ngày 26 tháng 10 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án thuộc phạm vi ranh giới do huyện, thị xã quản lý, gồm:

1. Dự án do UBND các huyện, thị xã làm chủ đầu tư.

2. Dự án do đơn vị cấp tỉnh hoặc trung ương làm chủ đầu tư, sử dụng từ các nguồn vốn khác không thuộc ngân sách Nhà nước.

Quy định tại khoản 1, 2 trên đây không giới hạn giá trị bồi thường, hỗ trợ.

3. Dự án được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách, do đơn vị cấp tỉnh hoặc trung ương làm chủ đầu tư có giá trị bồi thường, hỗ trợ từ 1 tỉ đồng trở xuống. Riêng thị xã Gia Nghĩa là 2 tỉ đồng trở xuống.

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án thu hồi đất thuộc địa bàn 02 huyện, thị xã trở lên; các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh lập và các dự án khác không thuộc phạm vi nêu tại Điều 1 quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2006 và thay thế Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phân cấp phê duyệt phương án đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2006
Ngày hiệu lực10/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2006/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2006/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýĐặng Đức Yến
       Ngày ban hành07/02/2006
       Ngày hiệu lực10/02/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2006/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2006/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất