Quyết định 08/2001/QĐ-UB

Quyết định 08/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 08/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2001.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ vào Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 154/TT-KHĐT-TH ngày 17 tháng 01 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 với tổng vốn đầu tư là 334,45 tỷ đồng (danh mục dự án đầu tư theo biểu đính kèm).

Điều 2.- Việc đảm bảo nợ vay đối với các dự án nêu trên được thực hiện theo quy định tại điều 1 Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi khoản 1 và 2, Điều 8 chương III trong Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

Điều 3.- Lãi suất cho vay vốn đối với các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo được áp dụng như sau :

+ Lãi suất năm đầu : 0,7%/tháng (theo biểu đính kèm).

+ Lãi suất từ năm thứ hai trở đi được tính trên nguyên tắc lãi suất bình quân huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 04 ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn thành phố cộng thêm phí dịch vụ 0,84%/năm.

Điều 4.- Ngoài các dự án trong danh mục nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ bổ sung kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố và trong các quyết định phê duyệt dự án đầu tư chỉ định rõ Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị là đơn vị cho vay hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng để đồng tài trợ vốn cho dự án đầu tư.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố và chủ đầu tư các dự án trong danh mục đính kèm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực UBND.TP
- HĐQL Quỹ Đầu tư PTĐT.TP
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH Tổ TH (4b)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2001
Ngày hiệu lực29/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 08/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành19/01/2001
        Ngày hiệu lực29/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 08/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001