Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế đã được thay thế bởi Quyết định 10/2015/QĐ-UBND mức phụ cấp với những người hoạt động không chuyên trách Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 08/2009/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
Căn cứ Luật ngân Sách Nhà nước ngày 16/12/2002
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên Y tế thôn, bản;
Căn cứ Nghị quyết số 164/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản như sau:

1.Mức phụ cấp:

- Mức phụ cấp 0,5 mức lương tối thiểu, áp dụng cho nhân viên Y tế thôn, bản làm việc tại các xã, bản thuộc Quyết định số 30/2007/QĐ– TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

- Mức phụ cấp 0,3 mức lương tối thiểu, áp dụng cho nhân viên Y tế thôn, bản làm việc tại các xã, bản còn lại (trừ nhân viên Y tế tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn).

2.Thời gian thực hiện: áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2009

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh bổ sung cho Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007. Các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo quyết định 13/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 về việc phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động của y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điên Biên Giao Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, phòng Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Luật Ngân sách và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2009
Ngày hiệu lực27/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýPhạm Xuân Kôi
        Ngày ban hành27/07/2009
        Ngày hiệu lực27/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế