Quyết định 08/2013/QĐ-UBND

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2, Quyết định 33/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 2, QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2012/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 150/SXD-QLXD ngày 21 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2, Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

Tại Điều 2, Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND có ghi: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 …”.

Nay điều chỉnh lại như sau:

“Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2013 …”.

Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Giám đốc các Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận và Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2013
Ngày hiệu lực01/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành01/02/2013
       Ngày hiệu lực01/02/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND