Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT 26 Tiêu chuẩn Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT 26 Tiêu chuẩn Việt Nam


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 09/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH

Nay ban hành kèm theo Quyết định này 26 Tiêu chuẩn Việt Nam; (Danh mục kèm theo).

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

 

DANH MỤC

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 10 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường)

1. TCVN 256-1: 2001 (ISO 6506-1 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell

Phần 1: Phương pháp thử

2. TCVN 256-2: 2001 (ISO 6506-2 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell

Phần 2 : Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử

3. TCVN 256-3: 2001 (ISO 6506-3 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell

Phần 3 : Hiệu chuẩn tấm chuẩn

4. TCVN 257-1: 2001 (ISO 6508-1 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

5. TCVN 257-2: 2001 (ISO 6508-2 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử

(thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

6. TCVN 257-3: 2001 (ISO 6508-3 : 1999)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

7. TCVN 4398: 2001 (ISO 377 : 1991)

Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và thử cơ tính.

8. TCVN 5756 : 2001 (Soát xét lần 1)

Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy

9. TCVN 5801 : 2001 (Soát xét lần 2)

Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông

10. TCVN 6795-1 : 2001 (ISO 5832-1 : 1997)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Vật liệu kim loại

Phần 1: Thép không gỉ gia công áp lực

11. TCVN 6796 : 2001 (ISO 8828 : 1998)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Hướng dẫn bảo quản các vật chỉnh hình

12. TCVN 6797 : 2001 (ISO 9269 : 1998)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Nẹp xương kim loại - Lỗ và rãnh dùng với vít có bề mặt tựa hình côn

13. TCVN 6798 : 2001 (ISO 5636 : 1998)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Nẹp xương kim loại - Các lỗ dùng cho vít có ren không đối xứng và mặt tựa hình cầu

14. TCVN 6799 : 2001 (ISO 8615 : 1991)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Các chi tiết định vị dùng cho đầu xương đùi ở người trưởng thành

15. TCVN 6800 : 2001 (ISO 8827 : 1988)

Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Đinh móc có chân song song - Yêu cầu chung

16. TCVN 6801 : 2001 (ISO 7151 : 1988)

Dụng cụ phẫu thuật - Dụng cụ có khớp nối không dùng để cắt - Yêu cầu chung và phương pháp thử

17. TCVN 6802 : 2001 (ISO 9714-1 : 1991)

Dụng cụ khoan chỉnh hình - Mũi khoan, mũi taro và mũi khoét

18. TCVN 6803 : 2001 (ISO 8685 : 1992)

Quặng nhôm - Quy trình lấy mẫu

19. TCVN 6804 : 2001 (ISO 10277 : 1995)

Quặng nhôm - Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ chính xác lấy mẫu

20. TCVN 6805 : 2001 (ISO 102266 : 1991)

Quặng nhôm - Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ lệch lấy mẫu

21. TCVN 6806 : 2001 (ISO 8858 : 1985)

Quặng nhôm - Chuẩn bị mẫu thử đã sấy sơ bộ

22. TCVN 6807 : 2001 (ISO 8857 : 1985)

Quặng nhôm - Xác định độ hút ẩm mẫu phân tích - Phương pháp khối lượng

23. TCVN 6808 : 2001 (ISO 9033 : 1989)

Quặng nhôm - Xác định hàm lượng ẩm quặng đống

24. TCVN 6809 : 2001

Quy phạm phân cấp và chế tạo phao neo

25. TCVN ISO/IEC 17020 : 2001 (ISO/IEC 17020 : 1998)

Chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định

26.TCVN ISO/IEC 17025 : 2001 (ISO/IEC 17025 : 1999)

Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2001
Ngày hiệu lực25/05/2001
Ngày công báo30/06/2001
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT 26 Tiêu chuẩn Việt Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT 26 Tiêu chuẩn Việt Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu09/2001/QĐ-BKHCNMT
     Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
     Người ký***, Bùi Mạnh Hải
     Ngày ban hành10/05/2001
     Ngày hiệu lực25/05/2001
     Ngày công báo30/06/2001
     Số công báoSố 24
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT 26 Tiêu chuẩn Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT 26 Tiêu chuẩn Việt Nam