Quyết định 09/2006/QĐ-UBND

Quyết định 09/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh

Quyết định 09/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy Sở Thủy sản Trà Vinh. đã được thay thế bởi Quyết định 1021/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 14/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy Sở Thủy sản Trà Vinh.


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ THỦY SẢN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3/12/2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2005/TTLT-BTS-BNV ngày 03/02/2005 của Bộ Thủy sản - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về thủy sản ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 69/2001/QĐ-UBT ngày 05/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 34/TTr-STS ngày 08/02/2006 của Giám đốc Sở Thủy sản và đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh:

1/- Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 01/2005/TTLT-BTS-BNV ngày 03/02/2005 của Bộ Thủy sản - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về thủy sản ở địa phương.

2/- Thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thủy sản ở địa phương.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của sở Thủy sản Trà Vinh gồm:

1/- Văn phòng.

2/- Thanh tra.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của sở:

3/- Phòng Kinh tế - Kế hoạch.

4/- Phòng Kỹ thuật.

Các đơn vị trực thuộc sở:

5/- Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản.

6/- Trung tâm Khuyến ngư.

7/- Trung tâm Giống thủy sản.

8/- Cảng cá Láng Chim.

9/- Bến cá Định An.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 69/2001/QĐ-UBT ngày 05/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thủy sản, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện- thị xã căn cứ quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2006
Ngày hiệu lực02/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy Sở Thủy sản Trà Vinh.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy Sở Thủy sản Trà Vinh.
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành23/03/2006
        Ngày hiệu lực02/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy Sở Thủy sản Trà Vinh.

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy Sở Thủy sản Trà Vinh.