Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn đã được thay thế bởi Thông tư 36/2016/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 09/2008/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;
Căn cứ Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn áp dụng thống nhất trong cả nước, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 71/QĐ-KTTV ngày 06 tháng 02 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc ban hành Định mức máy, trang thiết bị, vật tư kỹ thuật lao động cho mạng lưới trạm điều tra cơ bản khí tượng thủy văn.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2008/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2008
Ngày hiệu lực31/12/2008
Ngày công báo16/12/2008
Số công báoTừ số 644 đến số 645
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2008/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Công Thành
        Ngày ban hành27/11/2008
        Ngày hiệu lực31/12/2008
        Ngày công báo16/12/2008
        Số công báoTừ số 644 đến số 645
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn