Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân đã được thay thế bởi Quyết định 272/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2017 và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 09/2009/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 04 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN THÀNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Tân tại Tờ trình số 190/TTr- NV ngày 27 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận căn cứ Quy chế mẫu (về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện) do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tại Quyết định số 8898/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực11/05/2009
Ngày công báo01/06/2009
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chính
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực11/05/2009
        Ngày công báo01/06/2009
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân