Quyết định 10/2011/QĐ-UBND

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Quy chế kèm theo Quyết định 08/2010/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 12038/QĐ-UBND 2018 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm Bình Chánh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2011/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 01 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 3 CỦA QUY CHẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2010/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án;
Căn cứ Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận- huyện;
Căn cứ Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Bình Chánh về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh;
Căn cứ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dụng công trình huyện Bình Chánh;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dụng công trình huyện Bình Chánh tại Công văn số 466/BQLĐTXDCT ngày 07 tháng 6 năm 2011; của Trưởng phòng Nội vụ, tại Tờ trình số 285/TTr-NV ngày 15 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh, như sau:

b. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện được tổ chức thành các Tổ:

- Tổ Quản lý dự án các công trình trọng điểm;

- Tổ Quản lý công trình dân dụng và quy hoạch;

- Tổ quản lý công trình giao thông - thủy lợi;

- Tổ Hành chính - văn thư;

- Tổ Tài chính - Kế toán;

- Tổ Kế hoạch - Tổng hợp

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010. Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định này vẫn thực thực hiện theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2011
Ngày hiệu lực08/07/2011
Ngày công báo15/07/2011
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2011/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2011/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Trọng Tuấn
       Ngày ban hành01/07/2011
       Ngày hiệu lực08/07/2011
       Ngày công báo15/07/2011
       Số công báoSố 46
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2011/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2011/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng