Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 47/2014/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung 47/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đóng tàu khai thác hải sản Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 11/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung 47/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đóng tàu khai thác hải sản Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2014/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÓNG MỚI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN VÀ TÀU DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 107/TTr-SNN ngày 20 tháng 01 năm 2016 và đề nghị của Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 3, Điều 1 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

“3. Đối với các chủ tàu cá lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đóng mới tàu cá theo Quyết định số 7068/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng phát sinh trước ngày 23 tháng 8 năm 2013 thì thuộc đối tượng không áp dụng Quy định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng,Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chi cục trưởng chi cục Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực21/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung 47/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đóng tàu khai thác hải sản Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung 47/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đóng tàu khai thác hải sản Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýPhùng Tấn Viết
       Ngày ban hành11/03/2016
       Ngày hiệu lực21/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2019
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung 47/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đóng tàu khai thác hải sản Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung 47/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đóng tàu khai thác hải sản Đà Nẵng