Quyết định 100/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 100/2000/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi một số khoản Điều 1 Quyết định 31/2000/QĐ-TCCB về chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và Xuất nhập khẩu Hà nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 100/2000/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quyết định 31/2000/QĐ-TCCB


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN CỦA ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH 31/2000/QĐ-TCCB NGÀY 24/3/2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

V/V CHUYỂN PHÂN XƯỞNG BAO BÌ HỘP SẮT THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ I THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I, Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi một số khoản của Điều 1 tại Quyết định số 31/2000/BNN-TCCB ngày 24/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và Xuất nhập khẩu Hà nội như sau:

1.Khoản 1.1 được sửa đổi lại là:

Giá trị thực tế của Phân xưởng Bao bì hộp sắt tại thời điểm 0 giờ ngày 1-5-2000 là: 591.401.990 đồng (Năm trăm chín mốt triệu, bốn trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là: 591.401.990 đồng (Năm trăm chín mốt triệu, bốn trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng).

2. Khoản 1.2 được sửa đổi lại như sau: Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 1.500.000.000 đồng (một tỷ, năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn này chia thành 15.000 cổ phần (mười lăm nghìn cổ phần), cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 31,36 % vốn Điều lệ (bằng 4.704 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 68,64% vốn Điều lệ (bằng 10.296 cổ phần).

Các nội dung còn lại tại Quyết định số 31/2000/BNN-TCCB ngày 24/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và Xuất nhập khẩu Hà nội vẫn giữu nguyên giá trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDN TW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- UBND TP Hà nội,
- Như điều 5,
- Lưu: VP + TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thiện Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2000
Ngày hiệu lực28/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 100/2000/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quyết định 31/2000/QĐ-TCCB


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 100/2000/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quyết định 31/2000/QĐ-TCCB
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu100/2000/QĐ-BNN-TCCB
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýNguyễn Thiện Luân
     Ngày ban hành28/08/2000
     Ngày hiệu lực28/08/2000
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 100/2000/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quyết định 31/2000/QĐ-TCCB

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/2000/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quyết định 31/2000/QĐ-TCCB

      • 28/08/2000

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 28/08/2000

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực