Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì XNK Hà Nội


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN PHÂN XƯỞNG BAO BÌ HỘP SẮT THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ I THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà Nội ( Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Rau quả Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) gồm các nội dung sau:

1. Giá trị thực tế của Phân xưởng Bao bì hộp sắt tại thời điểm 0 giờ ngày 31-12-1998 là: 604.901.990 đồng (Sáu trăm lẻ bốn triệu, chín trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là: 604.901.990 đồng (Sáu trăm lẻ bốn triệu, chín trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng).

2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 1.500.000.000 đồng (một tỷ, năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn này chia thành 15.000 cổ phần (mười lăm nghìn cổ phần), cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 31 % vốn Điều lệ (bằng 4.658 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 69% vốn Điều lệ (bằng 10.324 cổ phần).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng:

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng là: 4.032 cổ phần (bốn nghìn, không ba hai). Phần giá trị được ưu đãi là: 120.960.000 đồng (một trăm hai mươi triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần: Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính, hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 Văn bản số 3138 TC/TCDN ngày 19-8-1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2: Chuyển Phân xưởng bao bì hộp sắt thành Công ty cổ phần với những đặc trưng sau:

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà nội

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

Packinh and Export-Import Joint Stock Company Hanoi

Viết tắt là : P. J. Co

2. Trụ sở giao dịch tại:

Số 389 đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hai bà Trưng

thành phố Hà Nội

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, gia công các loại bao bì: hộp sắt, gỗ, giấy, carton, Pe, Pp...;

- In mác nhãn hàng hoá trên bao bì;

- Sản xuất, chế biến và bảo quản lương thực thực phẩm, rau quả, nông lâm hải sản, nướo uống có cồn và không có cồn.

- Kinh doanh trong nước và xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, hải sản và thực phẩm.

Điều 3: Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà nội là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà nội và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo và bộ máy quản lý điều hành Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà Nội có trách nhiệm quản lý và điều hành Phân xưởng cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà nội. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội hết hiệu lực thi hành.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2000
Ngày hiệu lực28/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì XNK Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì XNK Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2000/QĐ-BNN-TCCB
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Thiện Luân
       Ngày ban hành28/08/2000
       Ngày hiệu lực28/08/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì XNK Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì XNK Hà Nội