Quyết định 100/2004/QĐ-BTC

Quyết định 100/2004/QĐ-BTC quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 100/2004/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí đã được thay thế bởi Thông tư 17/2017/TT-BTC phí lệ phí hàng hải 2016 và được áp dụng kể từ ngày 18/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 100/2004/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 100/2004/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TỶ LỆ CHI VÀ NỘP PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định này quy định tỷ lệ để lại phí, lệ phí hàng hải cho các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí hàng hải.

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí hàng hải (Cảng vụ hàng hải, Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, Công ty Hoa tiêu hàng hải) có trách nhiệm thu phí, lệ phí hàng hải theo đúng mức thu quy định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Điều 2: Quy định cụ thể:

1/ Cảng vụ hàng hải:

- Thực hiện thu phí trọng tải; phí neo đậu tại vũng, vịnh; phí sử dụng cầu, bến, phao neo (do Ngân sách Nhà nước đầu tư và giao cơ quan cảng vụ quản lý); lệ phí ra, vào cảng biển; lệ phí chứng thực (kháng nghị hàng hải).

- Được trích để lại 65% trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được; Cục Hàng hải Việt Nam điều hoà kinh phí để lại giữa các đơn vị cảng vụ theo quy định.

- Quản lý, sử dụng số tiền phí, lệ phí hàng hải được để lại theo cơ chế tài chính hiện hành.

2/ Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam:

- Thực hiện thu phí bảo đảm hàng hải; Thực hiện ủy quyền cho các Cảng vụ hàng hải thu hộ phí bảo đảm hàng hải và được trích tỷ lệ % trên tổng số phí thu được để thưởng cho Cảng vụ theo quy định.

- Được để lại 100% số tiền phí thu được để chi cho công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

- Quản lý, sử dụng số tiền phí bảo đảm hàng hải được để lại theo cơ chế tài chính hiện hành.

3/ Các Công ty Hoa tiêu hàng hải:

- Thực hiện thu phí hoa tiêu.

- Được quản lý, sử dụng số tiền thu phí hoa tiêu hàng năm để bù đắp chi phí hoạt động của doanh nghiệp hoa tiêu trong năm, trích các quỹ và nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng công báo; Các quy định khác trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí hàng hải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2004/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/2004/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2004
Ngày hiệu lực05/03/2005
Ngày công báo18/02/2005
Số công báoTừ số 12 đến số 13
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/04/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2004/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 100/2004/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 100/2004/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu100/2004/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýLê Thị Băng Tâm
       Ngày ban hành24/12/2004
       Ngày hiệu lực05/03/2005
       Ngày công báo18/02/2005
       Số công báoTừ số 12 đến số 13
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/04/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 100/2004/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/2004/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí