Quyết định 21/2007/QĐ-BTC

Quyết định 21/2007/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 100/2004/QĐ-BTC quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 21/2007/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cơ quan, tổ chức sửa đổi Quyết định 100/2004/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 17/2017/TT-BTC phí lệ phí hàng hải 2016 và được áp dụng kể từ ngày 18/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2007/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cơ quan, tổ chức sửa đổi Quyết định 100/2004/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2007/QĐ-BTC

Hà Nội,ngày 29 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 100/2004/QĐ-BTC NGÀY 24/12/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ CHI VÀ NỘP PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai, khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí, cụ thể như sau:

- Được trích để lại 50% trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được; Cục Hàng hải Việt Nam điều hoà kinh phí để lại giữa các đơn vị cảng vụ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; các nội dung khác của Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính không được sửa đổi, bổ sung vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí hàng hải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước,
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Hàng hải Việt ;
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2007
Ngày hiệu lực06/05/2007
Ngày công báo21/04/2007
Số công báoTừ số 276 đến số 277
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/04/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 21/2007/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cơ quan, tổ chức sửa đổi Quyết định 100/2004/QĐ-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2007/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cơ quan, tổ chức sửa đổi Quyết định 100/2004/QĐ-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2007/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành29/03/2007
       Ngày hiệu lực06/05/2007
       Ngày công báo21/04/2007
       Số công báoTừ số 276 đến số 277
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/04/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2007/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cơ quan, tổ chức sửa đổi Quyết định 100/2004/QĐ-BTC

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2007/QĐ-BTC tỷ lệ chi nộp phí, lệ phí hàng hải cơ quan, tổ chức sửa đổi Quyết định 100/2004/QĐ-BTC