Quyết định 100/2011/QĐ-UBND

Quyết định 100/2011/QĐ-UBND quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 100/2011/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người đã được thay thế bởi Quyết định 29/2015/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng điện táng người chết Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 100/2011/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 100/2011/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN HỎA TÁNG, ĐIỆN TÁNG NGƯỜI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND17 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 2, ngày 19 tháng 7 năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Gia đình có đám tang thực hiện hoả táng, điện táng người chết (có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh) và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang.

2. Định mức hỗ trợ:

- Đối với các trường hợp không xây mộ: Hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng, điện táng (gồm: Chi phí trực tiếp cho việc hỏa táng, điện táng và 01 ca xe chở thi hài đi hỏa táng, điện táng).

- Đối với các trường hợp xây mộ (theo đúng diện tích, kích thước quy định): Hỗ trợ bằng 50% mức không xây mộ.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh đảm bảo.

4. Thời gian thực hiện:

Việc hỗ trợ đám tang thực hiện hoả táng, điện táng được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

Điều 2. Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả; báo cáo kết quả tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ cuối năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.2011.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2011
Ngày hiệu lực01/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 100/2011/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 100/2011/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu100/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành16/08/2011
        Ngày hiệu lực01/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 100/2011/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/2011/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người