Quyết định 102/2001/QĐ-UB

Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 102/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2001 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 ;
- Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
- Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001; Quyết định số 52/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001 ;
- Theo Thông báo số 99/TB-VP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kiến nghị của huyện
Củ Chi ;
- Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Công văn số 774/UB ngày 22 tháng 10 năm 2001 và của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị tại Văn bản số 630/QĐT-TD ngày 25 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Chấp thuận cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị được dùng nguồn vốn ngân sách ủy thác cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi vay chỉ định 2,5 tỷ đồng (hai tỷ năm trăm triệu đồng) để làm vốn đối ứng với ngân hàng cho nhân dân vay thực hiện thay thế 10.000 nhà tranh, tre, lá thành nhà tole, với chính sách ưu đãi như sau :

+ Lãi suất cho vay : 0%/tháng ;

+ Thời gian cho vay : 36 tháng.

Điều 2 .- Quỹ Đầu tư phát triển đô thị chịu trách nhiệm lập thủ tục cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn và thu hồi vốn theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3 .- Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ký hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị đầy đủ, đúng thời hạn.

Điều 4 .-Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- HĐQL Quỹ ĐTPTĐT
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ, Tổ TM (2b)
 - Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2001
Ngày hiệu lực01/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu102/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành01/11/2001
        Ngày hiệu lực01/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị