Quyết định 74/2007/QĐ-UBND

Quyết định 74/2007/QĐ-UBND về phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Quyết định 102/2007/QĐ-UBND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa đã được thay thế bởi Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy định phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2007/QĐ-UBND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CHIẾN SỸ LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 215/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 119/1999/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV tại kỳ họp thứ 8 về ban hành chế độ phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo Tờ trình số 1312/TTr-LĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2007 cuả Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành chế độ trợ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ, công chức thuộc Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh và cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội cấp huyện mức phụ cấp được hưởng là 500.000 đồng/người/tháng.

- Đối với cán bộ, chiến sỹ phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh được hưởng mức hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương cho đủ mức 500.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2007
Ngày hiệu lực01/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 102/2007/QĐ-UBND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/2007/QĐ-UBND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýVõ Thành Kỳ
        Ngày ban hành21/09/2007
        Ngày hiệu lực01/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 102/2007/QĐ-UBND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2007/QĐ-UBND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa