Quyết định 103/2007/QĐ-BNN

Quyết định 103/2007/QĐ-BNN bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 103/2007/QĐ-BNN bổ sung loài cây trồng Danh mục được bảo hộ phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS đã được thay thế bởi Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 103/2007/QĐ-BNN bổ sung loài cây trồng Danh mục được bảo hộ phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 24  tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG LOÀI CÂY TRỒNG VÀO DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM DUS

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;
Xét nhu cầu của các tác giả và thực tiễn của sản xuất; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các loài cây trồng có tên sau đây vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ:

1. Cao su (Hevea Aubl)

2. Bưởi (Citrus grandis L.)

3. Táo (Malus domestica Borkh)

4. Đu đủ (Carica papaya L.)

5. Chuối (Musa acuminata Colla; Musa xparadisiaca L.)

6. Mướp đắng (Momordica Charantia L.)

7. Cúc Vạn thọ (Tagetes L.)

8. Thanh Long (Hylocereus (Haw.); Hyceloreus Costaricensis (F.A.C Weber); Hylocereus Polyrhizus (F.A.C Weber)

9. Hành, Hẹ và các giống lai giữa hành và hẹ (Allium Cepa; Allium Oschaninii O.Fedtsch)

10. Cà phê (Coffea arabica L; C. Canephora  Pierre ex.A.Froehner và các giống lai giữa hai loài này).

Điều 2. Phân công các đơn vị sau đây thực hiện khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS) các loài cây trồng tại Điều 1.

1. Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia thực hiện khảo nghiệm DUS loài cây Thanh Long; Táo, Bưởi, Đu đủ, Chuối, Mướp đắng, Cúc Vạn thọ, Hành, hẹ;

2. Viện nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thực hiện khảo nghiệm DUS cây Cà phê và Cao su.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Công báo;
- Bộ KHCN;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh TP trực thuộc TƯ;
- Vụ Pháp chế;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp
- Lưu VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực16/01/2008
Ngày công báo01/01/2008
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 103/2007/QĐ-BNN bổ sung loài cây trồng Danh mục được bảo hộ phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 103/2007/QĐ-BNN bổ sung loài cây trồng Danh mục được bảo hộ phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu103/2007/QĐ-BNN
      Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
      Người kýBùi Bá Bổng
      Ngày ban hành24/12/2007
      Ngày hiệu lực16/01/2008
      Ngày công báo01/01/2008
      Số công báoTừ số 1 đến số 2
      Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 103/2007/QĐ-BNN bổ sung loài cây trồng Danh mục được bảo hộ phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/2007/QĐ-BNN bổ sung loài cây trồng Danh mục được bảo hộ phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS